FAQ Bokutgivning: Hur många förlag ska man skicka till?

Flera blogginlägg

Dennis veckokrönika: Kommunikation
2018-01-17 - 08:00
Ett ord med fem stavelser, 13 bokstäver och ett obestämbart antal innebörder. Självklart måste jag ställa...