Petras veckokrönika: Är sprudlande något ungdomligt?

Flera blogginlägg

FAQ Bokutgivning: Hur vill förlagen ha texten i fontstorlek och typsnitt?
2018-02-11 - 08:00
De flesta förlag brukar ange manus skrivna på dator, med sidnumrering, ordentligt radavstånd (1,5 eller 2) och med en teckenstorlek...