Fia Hobbs

Flera blogginlägg

Ingrid Tollgerdt Andersson
2015-08-06 - 15:08
Filosofie doktor Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm med en mycket uppmärksammad...