Har du skrivit ett manus? Då är du välkommen att skicka det till oss.

Vi har för närvarande manusstopp och återkommer när vi är redo att ta emot nya manus igen.

Vi tar emot manus inom alla genre så länge det ryms inom vårt utgivningsområde personlig utveckling och sund livsstil. Framför allt gillar vi personliga och verklighetsbaserade berättelser om livserfarenheter, insikter och hur man överkommer hinder. Bland våra redan utgivna titlar finns inte bara självupplevda berättelser utan också facklitteratur, skönlitterära berättelser och ungdomslitteratur. Den gemensamma nämnaren är att de alla på något sätt knyter an till personlig utveckling och sund livsstil.

Vi vill helst att du skickar ditt manus på mejl till oss. Skulle du ändå skicka ditt manus med vanlig post tänk då på att inte skicka ditt originalmanus. Om du vill ha ditt manus i retur, bifoga frankerat returkuvert. Vi har inte möjlighet att ta emot rekommenderade brev eller paket. Förlaget ansvarar inte för material som inte är beställt.

Det underlättar för oss om manuset är skrivet på dator, är sidnumrerat och har ordentligt radavstånd (1,5 eller 2), gärna med en teckenstorlek på 12 punkter.

Skicka också med ett kortfattat följebrev där du berättar om sig själv, ditt manus och dina förväntningar. Kom ihåg dina kontaktuppgifter. Vi vill också veta din målgrupp för ditt manus och hur du tänker kring marknadsföringen av din bok.

Vi vill ha hela manus. Några kapitel, synopsis eller ett halvfärdigt manus räcker inte för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning. Ett tips i all välmening är att du har låtit en professionell granskare gå igenom ditt manus innan du skickar det.

Vår målsättning är att lämna besked inom tre månader med ett kort personligt utlåtande.

Mejla ditt manus till: info @ ariton.se

 

Ariton Förlag
Trossgatan 4
276 60 Skillinge

Share →